Påmelding til årets Vestliakonferanse

Forum for Plan- og bygningsrett har for 15. gang gleden av å invitere til Vårkonferansen.

 

Som før er målet å skape engasjement og deltakelse utover det vanlige på konferanser, samtidig som vi får gjensidig nytte av all den erfaringen og kunnskapen seminarets deltakere sitter med.

Professor dr. juris Ørnulf Rasmussen og advokat Tarjei Pedersen skal fungere som moderatorer mellom foredragsholderne og salen for å få aktiv deltakelse underveis.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kommer. Det samme gjør dosent Fredrik Holth og mange andre interessant foredragsholdere, mange nye av året.

Idet denne invitasjonen går ut, legger vi siste hånd på programmet som vi sender ut om kort tid. Fellesnevner for det faglige er at det skal være nyttig og innby til hjernetrim og fri debatt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Programkomiteen:

 

Professor Ørnulf Rasmussen, UIB

Lagdommer Lisa Vogt-Lorentzen, Borgarting lagmanssrett

Ingeborg Sæveraas, Advokatfirma Lønnum DA

Arve Lønnum, Advokatfirma Lønnum DA

 

Arrangementskomiteen :

 Ingeborg Sæveraas, Advokatfirma Lønnum DA

Arve Lønnum, Advokatfirma Lønnum DA

 

 

Priser som inkluderer både seminaret og opphold onsdag 3 april til fredag 5 april:

 

Enkeltrom i hotell eller leielighet kr. 7600,- per person. 

Dobbeltrom kr. 6900,- per person.

Informasjon

Sted
Vestlia Resort
Tid
Fra onsdag 3. april 2019 kl. 19.00
Til fredag 5. april 2019 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 21. mars 2019 kl. 19.00

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg

Program

P r o g r a m

Onsdag 3. april

18.30 – 20.00 Innsjekking og registrering

20.00 – 21.00 Samling i hotellbaren

21.00 Middag på hotellet

* * *

Torsdag 4. april

09.00 - 09.15 Åpning og introduksjon til programmet

Introduksjon av møtelederne advokat Tarjei Pedersen, Advokatfirma Kluge, og professor, dr. juris Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen

09.15 - 10.15 Det lokale selvstyrets plass i plan- og bygningsretten

Dosent Fredrik Holth, UMB

De siste 20 minuttene er satt av til spørsmål fra salen og diskusjon.

10.15 - 10.30 Pause

10.30 - 11.30 Gjelder misbrukslæren for forvaltningens rettsanvendelse?

Advokat Marius Stub, Regjeringsadvokaten

De siste 20 minuttene er satt av til spørsmål fra salen og diskusjon.

11.30 - 11.45 Pause             

11.45 - 13.15 Hvor fritt er egentlig skjønnet ved valg av reguleringsformål og gir EMK grunneier en bedre rett enn plan- og bygningsloven ved rådighetsinnskrenkninger som følge av reguleringsformål?

Advokat Christian Piene Gundersen, Advokatfirmaet Mageli og

Dosent Fredrik Holth, Eiendomsfag og juss, Institutt for landskapsplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

De siste 20 minuttene er satt av til spørsmål fra salen og diskusjon.

13.15 - 14.15 Lunsj

14.15 - 15.15  EMKs betydning for øvrige problemstillinger innen plan- og bygningsretten

Stipendiat Henrik Jorem, UIB

De siste 20 minuttene er satt av til spørsmål fra salen og diskusjon.

15.15 - 15.30 Pause             

15.30 – 15.50 Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statssekretær Thorleif Fluer Vikre

15.50 – 16.30 Nytt fra Sivilombudsmannen

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger                           

16.30 - 17.00 På tampen

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i samtale med redaktør Kjetil Kolsrud, Rett24

* * *

19.00 Filmfremvisning med apéritif i forelesningssalen

19.30 Apéritif fortsetter i baren

20.00 Festmiddag i Kai Fjell-salen 

* * *

Fredag 5. april

09.30 - 10.40 Nytt fra praksis

Advokat Erlend Haaskjold, Arntzen de Besche advokatfirma

De siste 20 minuttene er satt av til spørsmål fra salen og diskusjon.

10.40 - 11.00 Pause

11.00 - 12.15 Endringer i forvaltningsloven?

Hovedpunktene i forvaltningslovutvalgets innstilling

Professor emeritus Inge Lorange Backer, Universitetet i Oslo

De siste 20 minuttene er satt av til spørsmål fra salen og diskusjon.

12.15 - 12.30 Pause

12.30 - 13.45 Problemstillinger som oppstår når man sager naboens hus i to

Seksjonsleder byggesak, Asker kommune, Gudbrand Hasvold

De siste 20 minuttene er satt av til spørsmål fra salen og diskusjon.

13.45 - 14.45 Lunsj

14.45 Buss går til Oslo-toget

15.15 Buss går til Bergenstoget

 

 

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Arbeidssted

Lina Bokalrud Dahlslett Advokatene i Forsvarsbygg
Anne E. Prøsch Hage Advokatene i OBOS
Kåre Klausen Advokatfirma Hammervoll Pind AS
Jakob Bakka Advokatfirma Kjær DA
Arve Lønnum Advokatfirma Lønnum
Ingeborg Sæveraas Advokatfirma Lønnum
Anders Anundsen Advokatfirma Lønnum DA
Martin Tvedt Advokatfirma Lønnum DA
Jøran Kallmyr Advokatfirma Ræder
Sarah Marie Didriksen Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
Bård Berge Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Frida Busund Advokatfirmaet Grette AS
Gaute Løchen Advokatfirmaet Grette AS
Marie Swift Hammervoll ADVOKATFIRMAET HAMMERVOLL PIND AS
Linda Boldvik Advokatfirmaet Hjort DA
Christian Piene Gudersen Advokatfirmaet Mageli Dosent
Marianne Røed Advokatfirmaet Ræder AS
Simon Ulleland Advokatfirmaet Thommessen AS
Tor Erlend Framstad Advokatfirmaet Økland & co DA
Erlend Haaskiold Antzen de Besche Advokatfirma
Jeanette Bang Asker kommune
Fredrik Harvik Thoresen Asker kommune
Gudbrand Hasvold Asker Kommune
Frode Torvik Asker kommune
Tor Martin Østgaard Asker kommune
Torstein Hågensen-Drønen Axer Eiendom AS
Birgit Berge Bergen kommune
Kari Grethe Koppang Bergen kommune
Solveig Midttun Bergen kommune
Hans Christian Mork Bergen kommune
Kjell Rutledal Bergen kommune
Svein Arne Fure Bergen kommune - PBE
Erik Greipsland Bing Hodneland
Liz-Helen Løchen Bing Hodneland
Marius A. Rød Bing Hodneland
Per P. Hodneland Bing Hodneland advokatselskap DA
Truls Fyhn Østeraas Bing Hodneland Advokatselskap DA
Lisa Vogt Lorentzen Borgarting Lagmannsrett
Kjersti Simonnæs Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune
Une Skoe Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune
Emilie Stang Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune
Pål Anders Dramstad Byutviklingskomiteen
Marit Bakkerud Bærum kommune Tjenestested Byggesak
Alexander Hexeberg Dahl Bærum kommune Tjenestested Byggesak
Jan Erik Danielsen Bærum kommune, Planjuridisk enhet
Bente Hostad Bærum kommune, Planjuridisk enhet
Leif-Magnus Rosenblad Bærum kommune, Planjuridisk enhet
Synne Jacobsen Andersen Codex Advokat Oslo AS
Amna Mrzic Codex Advokat Oslo AS
Torkjell Solbø Codex Advokat Oslo AS
Elisabeth Faanes DLA Piper
Hege Anita Bergli Drammen kommune, Byplan - juridisk avdeling
Silje Ryjord Drammen kommune, Byplan, avd. juridisk
Christina Borthwick Vermelid Drammen kommune, Byplan, avdeling jurdisk
aniken bugge Forsvarsbygg
Idunn Flood Fylkesmannen i Oslo og Viken
Anders Hilt Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hege Irene Torkildsen Kjørri Fylkesmannen I Oslo og Viken
Eline Kristiansen Sedal Fylkesmannen i Oslo og Viken
Anja Lisland Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kamilla Naseem Fylkesmannen i Oslo og Viken
Karin Sand Oftedal Fylkesmannen i Oslo og Viken
Live Karbø Onstad Fylkesmannen i Oslo og Viken
Erland Ottersen Fylkesmannen i Oslo og Viken
Lise Marie Sundsbø Fylkesmannen i Oslo og Viken
Marius Vamnes Fylkesmannen i Oslo og Viken
sigurd K. Berg Fylkesmannen i Vestland
Anne Kjersti Sande Fylkesmannen i Vestland
Tone Eid Fylkesmannen Oslo og Viken
Maria Rødde Fylkesmannen Oslo og Viken
Anders G. Asheim Grunnsteinen AS
Frank Christian Stene Grunnsteinen AS
Nina Kibsgaard Hammervoll Pind AS
Martin Johan Lie Hauge Hammervoll Pind AS
Ragnhild Pedersen Hammervoll Pind AS
Øistein Sandstå Jacobsen Hammervoll Pind AS
Lisbeth Sefaniassen Eide Hammervoll Pind AS
Ingrid Sævold Moe Hammervoll Pind AS
Camilla Heggø Olsen Harris Advokatfirma AS
Ingrid Kyvig Harris Advokatfirma AS
Cathrine Tvedt Lorentzen Harris Advokatfirma AS
Pia Ruud Hemsedal kommune
Tov Svalastog Holtar Utvikling
Ingrid Therese Hopsø Immer Advokat AS
Stian Sjøquist Immer Advokat AS
Eva Føreid Klepp kommune
Hanne Marte Bakken Kluge
Ingrid Skaanes Sørensen Kluge Advokatfirma
Marianne Lundegaard Bjørnsen Kluge Advokatfirma AS
Terje Pedersen Kluge Advokatfirma AS
Reidar Sverdrup Kluge Advokatfirma AS
Pål Frostad Lorentzen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Øyvind Kikut Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Caroline Kongerud Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Knut F Rasmussen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Cathrine Rosmer Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nina Sundell Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Marit Tofte Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Øyvind Grødal Kommuneadvokaten i Drammensregionen
camilla Wilhelmsen Kongsberg
Rune Fredriksen kongsberg kommune
Regine Clausen Lørenskog kommune
Gudmund Røgeberg Lørenskog Kommune
Rosanna Haakestad Lørenskog kommune, byggesaksavdelingen
Therese Bruun Meinich Arkitekter AS
Victoria Line Le Divenah Nesodden kommune
Madeleine Salveson Nesodden kommune
Zubair Ali Syed Nesodden kommune
Mari Vejlgaard Sundet Nesodden kommune
Annette Ericson Maritvold Nesodden kommune Byggesaksavdelingen
Hilde Jerstad Oppegård kommune, virksomhet Bygg og kart
Sigstad Einar Jerven Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling
Petter Hval Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling
Frode Hoel Helgeland Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap
Benedicte Fjelltveit Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Julia Onsager-Andersen Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Sølvi Maria Stordalen Blindheim Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Jon Erik Reite Bang Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter
Mathias Bjornes Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. Avdeling for byggeprosjekter
Lina Garsjø Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. Avdeling for byggeprosjekter
Hanne Høybach Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. Avdeling for byggeprosjekter
Silje Marie Raad Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. Avdeling for byggeprosjekter
Martine Skråmm Bang Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. Avdeling for byggeprosjekter
Caroline Wille Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. Avdeling for byggeprosjekter
Rune Grumstad Plan- og bygningsetaten
Sofie Søiland Plan- og bygningsetaten
Fredrik Drønen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune
Øyvind Guttormsen Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Ingfrid Slemdal Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Per Wold Rambøll Norge AS, avd. Trondheim
Marius Stub Regjeringsadvokaten
Kjetil Kolsrud Rett 24
Helge Fosså Sandnes kommune, Plan
Geir Frøholm SANDS
Ola Nygard SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Annette Dahl Sivilombudsmannen
Aage Thor Falkanger Sivilombudsmannen
Kari Bjella Unneberg Sivilombudsmannen
Hans Tore Hoff Skedsmo kommune
Ellen Anita Holterhagen Skedsmo kommune
Arild Rage Skedsmo kommune
Randi Skjelle Skedsmo kommune
Anne Karin Throndsen Skedsmo kommune
Morten Woldseth Skedsmo kommune
Kristine Østhassel Skedsmo kommune
H. Nicolai Fusdahl Terratec AS
Henrik Jorem UIB
Ørnulf Rasmussen UIB
Inge Lorange Backer UIO
Fredrik Holth UMB
Ingunn Elise Myklebust Universiteet i Bergen
Tone-Lise Pettersen Urbanium
Skjalg Sørhaug Veidekke Eiendom AS
June Cathrine Ormstad Vestby kommune
Eline Rummelhoff-Larsen Vestby kommune
Bettina Evelyn Bertelsen Vestfold fylkeskommune
Gerd-Louise Wessel Vestfold fylkeskommune
Maja Christiansen WSP Norge AS
Trym Haatuft WSP Norge AS
Erling Teig Øygarden kommune